รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ 998 ม.2 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบิทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.